Xem hồ sơ
Xem hồ sơ
Xem hồ sơ

Sản phẩm tươi được vận chuyển theo quốc gia và xuất khẩu theo gói theo yêu cầu của khách hàng.

Ban!

อาหาร

Jasmine 10 Inch

฿700.00 ฿630.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

Jasmine 6 Inch

฿400.00 ฿360.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

Kính

฿200.00 ฿180.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

6

฿450.00 ฿405.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

10

฿750.00 ฿675.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

Xem bó hoa 16

฿1,650.00 ฿1,485.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!

อาหาร

16 inch

฿1,550.00 ฿1,395.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)

Ban!
฿2,150.00 ฿1,935.00

Trực tiếp hàng ngày và giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng (trước 1 X 600)