เสื้อ นร หญิง ม.ปลาย

฿166.00฿187.00

บริการ ปัก ชื่อ เลขที่ และ ชื่อย่อโรงเรียน และ ห่อของขวัญ

Clear

ปักชื่อ

ใส่ ตัวอักษร ที่ต้องการ ปัก ให้ ครบ พร้อม ระบุ ขนาด (มากสุด 60 ตัวอักษร)

สีด้ายที่ใช้ปัก ตัวอักษร

เลือกสีด้ายตัวอักษร

สีด้ายพิเศษ

ระบุสีด้าย พิเศษ

ปักชื่อ

ใส่ตัวอักษรที่ต้องการ ปัก ชื่อ เลขประจำ ตัว ชื่อ ย่อโรงเรียน พร้อม ระบุด้าน ขวา หรือ ซ้าย ที่จะปัก

สีด้าย

เลือกสีด้าย ที่ จะใช้ ปัก

สีด้ายพิเศษ

ใ่ส สี ด้าย พิเศษ ที่จะใช้ ปัก