เสื้อ นร หญิง คอ ทหาร

฿200.00฿250.00

ชุด มัธยม ต้น สามารถ ปัก ชื้่อ และ ตราโรงเรียน ให้ได้

Clear

ปักชื่อ

ใส่ตัวอักษรที่ต้องการ ปัก ชื่อ เลขประจำ ตัว ชื่อ ย่อโรงเรียน พร้อม ระบุด้าน ขวา หรือ ซ้าย ที่จะปัก

สีด้าย

เลือกสีด้าย ที่ จะใช้ ปัก

สีด้ายพิเศษ

ใ่ส สี ด้าย พิเศษ ที่จะใช้ ปัก