အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ
အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ
အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ

လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များကိုပြည်တွင်းသို့တင်ပို့ပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအထုပ်နှင့်အတူတင်ပို့သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿700.00 ฿630.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿400.00 ฿360.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!

အစားအစာ

ဖန်ခွက်

฿200.00 ฿180.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿450.00 ฿405.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿750.00 ฿675.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿1,650.00 ฿1,485.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿1,550.00 ฿1,395.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ရောင်းချခြင်း!
฿2,150.00 ฿1,935.00

နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြုလုပ်ပြီးအမှာစာလက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် (1 သို့မဟုတ် 600 မတိုင်မီ) နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။